فرم دعوت از هیئت ابوتراب 1

فرم دعوت از هیئت ابوتراب 1

با سلام
مراجعه کننده محترم: لازم به توضیح میباشد که اقدام در جهت تکمیل و ارسال این فُرم به منزله قبول درخواست شما توسط هیئت ابوتراب، نمیباشد...
مراتب پس از بررسی درخواست شما به اطلاعتان خواهد رسید.
و من الله التوفیق